Termin składania ofert
do dnia 30-07-2018

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 30.07.2018r. poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail:
biuro@sidcoatings.pl W treści maila dopisek: „odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 02/2018”.
Oferta może zostać również złożona w wersji papierowej poprzez przesłanie dokumentów lub ich złożenie w
siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 02/2017”
Adres: SiD Coating`s s.c. ul. Kopernika 44/4 43-100 Tychy
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
biuro@sidcoatings.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Szymon Bielawski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48510819004
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy: wynajmu powierzchni laboratoryjnej niezbędnej do wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0243/16 „Opracowanie bazującej na nano- i mikrocząsteczkach cynku powłoki o zwiększonej twardości i odporności na zużycie i korozję, umożliwiającej poprawę procesów spawalniczych, zgrzewczych i malarskich”. Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Docelowo wynajęta powierzchnia będzie służył do wykonywania prac badawczo –rozwojowych powłok cynkowych .
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni laboratoryjnej na cele badawcze prowadzonego projektu „Opracowanie bazującej na nano- i mikrocząsteczkach cynku powłoki o zwiększonej twardości i odporności na zużycie i korozję, umożliwiającej poprawę procesów spawalniczych, zgrzewczych i malarskich” realizowanego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiot zamówienia
Powierzchnia laboratoryjna będący przedmiotem oferty musi spełniać następujące wymagania:
1. Niewielka odległość od miejscowości Zabrze do 20km
2. Powierzchnia minimum 90m2
3. Pomieszczenia o wysokości co najmniej 2,5m wysokości
4. Nie wyżej niż na 1 piętrze
5. Posiada zaplecze socjalne (wc, umywalkę)
6. Posiada 2 pomieszczenia
7. Przynajmniej jedno z pomieszczeń posiada posadzkę chemoodporną
Kod CPV
70220000-9
Nazwa kodu CPV
Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany okres wynajmu powierzchni laboratoryjnej to okres 01.08.2018r. – 31.03.2020r.

Podobne wpisy