biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

POLI-WS rozcieńczalnik poliuretanowy

SiD Coating's > Rozcieńczalniki > POLI-WS rozcieńczalnik poliuretanowy

Charakterystyka

Rozcieńczalnik POLI-WS do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania jest mieszaniną estru kwasu octowego i węglowodoru aromatycznego. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmętnień. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu.

Zastosowanie: Rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych ogólnego stosowania służy do rozcieńczania wyrobów opartych na żywicach syntetycznych, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich.

Dostępne kolory

bezbarwny

Dostępne Pojemności

wygląd: klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych

obecność wody: brak

gęstość w temperaturze 20 °C, [g/cm3]: 0,85 – 0,92

początek destylacji, [°C], co najmniej: 110

95% produktu powinno przedestylować w temperaturze, [°C], najwyżej: 140

lotność w stosunku do eteru etylowego, najwyżej: 45

barwa według skali jodowej, najwyżej: 5

temperatura zapłonu, [°C], co najmniej: 23

okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]: 36

Warunki BHP i ppoż : ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5°C-30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.