FARBY EPOKSYDOWE

UT-EP utwardzacz epoksydowy

Charakterystyka

Utwardzacz epoksydowy jest to roztwór poliaminoamidu w rozpuszczalnikach organicznych, niskoreaktywny, stosowany do utwardzania żywic epoksydowych w temperaturze pokojowej.

Kup teraz na allegro

Utwardzacz stosuje się łącznie ze składnikiem I – farbą epoksydową, produkcji „SiD Coating’s”. W celu utworzenia powłoki lakierowej poliuretanowej składniki emalii I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 87,5%  Składnik II – 12,5% bezpośrednio przed malowaniem.

Dostępne pojemności:

wygląd: klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych

obecność wody: brak

gęstość w 20 ± 2  C, nie więcej niż, [g/cm3]: 1,1

lepkość mierzona kubkiem Forda (Ø = 6 mm), temp.25C, [s]: 20-30

temperatura zapłonu, [C], co najmniej: 29

okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]: 6

Do wyrobów epoksydowych produkcji SiD Coating’s Rozcieńczalnik do mycia aparatury.