biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

AL-WS rozcieńczalnik do farb poliwinylowych i chlorokauczukowych

SiD Coating's > Rozcieńczalniki > AL-WS rozcieńczalnik do farb poliwinylowych i chlorokauczukowych

Charakterystyka

Rozcieńczalnik AL-WS do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania stanowi mieszaninę węglowodorów aromatycznych o wyglądzie jednorodnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmętnień.

Zastosowanie: Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania przeznaczony jest do rozcieńczania wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych każdego rodzaju, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich.

Dostępne kolory

bezbarwny

Dostępne Pojemności

wygląd: klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych

obecność wody: brak

barwa według skali jodowej, najwyżej: 5

gęstość w temperaturze 20 °C, [g/cm3]: 0,800 – 0,870

początek destylacji, [°C], co najmniej: 106

90% produktu powinno przedestylować w temperaturze, [°C], najwyżej: 220

lotność w stosunku do eteru etylowego, najwyżej: 45

temperatura zapłonu, [°C], co najmniej: 21

okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]: 36

Warunki BHP i ppoż : ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5°C-30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.