biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

UT-POLI utwardzacz poliuretanowy

SiD Coating's > Farby poliuretanowe > UT-POLI utwardzacz poliuretanowy

Charakterystyka

Utwardzacz izocyjanianowy alifatyczny do wyrobów poliuretanowych jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w octanie butylu i lub w ksylenie.

Zastosowanie: Utwardzacz stosuje się łącznie ze składnikiem I – farbą poliuretanową, produkcji „SiD Coating’s”. W celu utworzenia powłoki lakierowej poliuretanowej składniki emalii I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 80%  Składnik II – 20% bezpośrednio przed malowaniem.

Dostępne Pojemności

wygląd: klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych

obecność wody: brak

gęstość w 20 ± 2 C, nie więcej niż, [g/cm3]: 1,1

lepkość mierzona kubkiem Forda (Ø = 6 mm), temp.25C, [s]: 10-30

temperatura zapłonu, [C], co najmniej: 29

okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]: 6

do wyrobów poliuretanowych produkcji SiD Coating’s Rozcieńczalnik do mycia aparatury.