biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

TERMFARB 500

Charakterystyka

SID-GR Termfarb 500 to farba silikonowa aluminiowa jest zawiesiną pyłu aluminiowego w roztworze żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Jest to wyrób termoutwardzalny.

Zastosowanie: Termal 500°C przeznaczony jest do ochronno – dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie temperatury do 500°C. Wyrób szczególnie przydatny jest do malowania i konserwacji układów wydechowych wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych, a także pieców, grzejników i innych elementów grzejnych.

Dostępne kolory

srebrzysta

Dostępne Pojemności

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

 

Czas schnięcia: stopień 1 – w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65 ± 5% – 0,5 h stopień 7 – w temp. 200 ± 5 oC – 1h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: po uzyskaniu pyłosuchości tj. po 30 min

Czas pełnego utwardzenia powłoki: Powłoka uzyskuje pyłosuchość po 30 minutach w temp. 20°C ± 2°C, zaś pełne walory eksploatacyjne – mechaniczne
i odpornościowe – po utwardzaniu przez min.1 godzinę w temp. min. 200 °C.

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmiana temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Powierzchnie przeznaczone do malowania winne być uprzednio oczyszczone z zanieczyszczeń i w razie potrzeby otłuszczone poprzez przemycie rozcieńczalnikiem.

Farba silikonowa termoodporna może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

Przykładowe wykorzystanie farby