biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

POLI-TOP nawierzchnia poliuretanowa

SiD Coating's > Farby poliuretanowe > POLI-TOP nawierzchnia poliuretanowa

Charakterystyka

Emalia poliuretanowa POLI-TOP jest renowacyjna jest wyrobem dwuskładnikowym, wysychającym na powietrzu. Ta farba posiada ogromny wachlarz zastosowań.

Zastosowanie: Emalia poliuretanowa renowacyjna przeznaczona jest do renowacji pojazdów, malowania nawierzchniowego wszelkich konstrukcji stalowych, przemysłowych, zbiorników na oleje, paliwa płynne i chemikalia.

  • malowanie słupków odgradzających
  • malowanie konstrukcji
  • jachty i statki, maszyny rolnicze, urządzenia wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu, silosy, kontenery, hale stalowe, barierki, kładki i mosty itd.

Składnik I – emalia

emalia stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze spoiw organicznych w węglowodorach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Składnik II – utwardzacz

utwardzacz jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych. INFORMACJE O PRODUKCIE UT-POLI

W celu utworzenia powłoki lakierowej poliuretanowej składniki emalii I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 80% Składnik II – 20%

bezpośrednio przed malowaniem (patrz przygotowanie emalii). Uzyskana w ten sposób emalia tworzy dekoracyjno – ochronną powłokę lakierową charakteryzującą się bardzo dużym połyskiem, gładkością, twardością, dobrym kryciem oraz odpornością na zarysowania, działanie wilgoci, olejów, smarów, oparów rozpuszczalników, paliw płynnych i czynników atmosferycznych.

Dostępne kolory

według kolorystyki RAL

Dostępne Pojemności

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Czas schnięcia: w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65 ± 5%
stopień 1 – najwyżej 3 h
stopień 3 – najwyżej 6 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 12 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki:w temp.20 ± 2 oC – około 7 dni

Wydajność: Wydajność teoretyczna przy jednokrotnym malowaniu wynosi około 8-10 m2 z 1 litra wyrobu.

Emalię nanosi się na przeszlifowane i oczyszczone powierzchnie uprzednio zagruntowane podkładem antykorozyjnym alkidowym lub gruntem epoksydowym produkcji „Sid Coatings”. Stare powłoki lakierowe powinny być zmatowione, czyste, suche i pozbawione oleju oraz innych zanieczyszczeń.

UWAGA: Nie wolno nakładać emalii na wilgotne podłoże, gdyż następuje znaczne przedłużenie czasu utwardzania powłoki, a w skrajnym przypadku może nie utwardzić się z powodu związania utwardzacza przez wodę!

Podłoża mineralne (np. tynk i beton): malować bezpośrednio (tynk i beton po całkowitym utwardzeniu).

Emalia poliuretanowa może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź hydrodynamicznego.

Przed użyciem każdy składnik dokładnie wymieszać i połączyć ze sobą w proporcji: 4 części objętościowe składnika I i 1 część objętościowa składnika II (utwardzacza produkcji „SiD Coatings”). Następnie całość wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Zaleca się pozostawić mieszaninę na ok. 15 min. w celu wstępnego przereagowania, po czym przystąpić do malowania. Jednorazowo przygotować taką ilość emalii, która może być zużyta w ciągu 3 godzin. Po tym okresie emalia gęstnieje i nie nadaje się do stosowania.

Przykładowe wykorzystanie farby