biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

TERMFARB 400

Charakterystyka

Termfarb 400 to farba silikonowa czarna jest zawiesiną pigmentów nieorganicznych i wypełniaczy w roztworze żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Jest to wyrób termoutwardzalny.

Zastosowanie: Wyrób przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie temperatury do 400°C. Wyrób szczególnie przydatny jest do malowania i konserwacji układów wydechowych wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych, a także pieców, grzejników i innych elementów grzejnych.

Dostępne kolory

czarna

Dostępne Pojemności

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Czas schnięcia: stopień 1 – w temp. 20 ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65 ± 5% – 0,5 h stopień 7 – w temp. 200 ± 5 °C – 1h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: po uzyskaniu pyłosuchości tj. po 30 min

Czas pełnego utwardzenia powłoki: Powłoka uzyskuje pyłosuchość po 30 minutach w temp. 20°C±2o°C, zaś pełne walory eksploatacyjne – mechaniczne
i odpornościowe – po utwardzaniu przez min. 1 godzinę w temp. min. 200°C.

Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmiana temperatury, wilgotności
powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Wydajność: Wydajność teoretyczna przy jednokrotnym malowaniu wynosi około 10 m2 z 1 litra farby.

Powierzchnie przeznaczone do malowania winne być uprzednio oczyszczone z zanieczyszczeń i w razie potrzeby otłuszczone poprzez przemycie rozcieńczalnikiem.

Farba silikonowa termoodporna może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

Farba wysokotemperaturowa Termfarb 400

Przykładowe wykorzystanie farby