biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

EP-CORR podkład epoksydowy

SiD Coating's > Farby epoksydowe > EP-CORR podkład epoksydowy

Charakterystyka

Farba EP-CORR  jest wyrobem dwuskładnikowym, wysychającym na powietrzu, mogącym stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.

Zastosowanie: Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne oraz powierzchni betonowych, eksploatowanych w środowisku przemysłowym, miejskim, nadmorskim i agresywnym chemicznie. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, górniczym, petrochemii oraz w budownictwie przemysłowym jak również w obiektach użyteczności publicznej.

  • malowanie zbiorników
  • malowanie schodów metalowych
  • malowanie samochodów
  • malowanie słupków odgradzających
  • malowanie konstrukcji
  • jachty i statki, maszyny rolnicze, urządzenia wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu, silosy, kontenery, hale stalowe, barierki, kładki i mosty itd.

Składnik I – farba

Farba stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic epoksydowych w węglowodorach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych oraz pigmentów płatkowych.

Składnik II – UT-EP utwardzacz

utwardzacz  poliaminoamidowy, niskoreaktywny, stosowany do utwardzania żywic epoksydowych w temperaturze pokojowej. INFORMACJE O PRODUKCIE UT-EP

W celu utworzenia powłoki lakierowej epoksydowej składniki farby I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 4 części Składnik II – 1 część

Farba stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic epoksydowych w węglowodorach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych oraz pigmentów płatkowych.

Dostępne kolory

według kolorystyki RAL

Dostępne Pojemności

Opakowania: 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Czas schnięcia: w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%
stopień 1 – najwyżej 4 h
stopień 3 – najwyżej 14 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 24 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki: w temp.20 ± 2 oC – 7 dni

Wydajność: Przy jednokrotnym malowaniu około 8 m2 z 1 litra

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone przy pomocy rozpuszczalników organicznych takich jak ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokę lakierową należy zmatowić np.: przez piaskowanie, usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić. Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopnia SA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 oraz PN-EN ISO 8504-2.
Beton powinien być czysty, suchy (max. 4% wilgotności), po minimum 28 dniach sezonowania.

Farba epoksydowa może być nakładany pędzlem lub metodą natrysku hydrodynamicznego. Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni farbą podkładową. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho minimum 80 μm.

Przed użyciem każdy składnik dokładnie wymieszać i połączyć ze sobą w proporcji: 4 części objętościowe składnika I i 1 część objętościową składnika II. Następnie całość wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Zaleca się pozostawić mieszaninę na ok. 15 min. w celu wstępnego przereagowania, po czym przystąpić do malowania. Jednorazowo przygotować taką ilość farby, która może być zużyta w ciągu 3 godzin. Po tym okresie farba gęstnieje i nie nadaje się do stosowania.

Przykładowe wykorzystanie farby