biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

AL-TOP nawierzchnia alkidowa

SiD Coating's > Farby Alkidowe > AL-TOP nawierzchnia alkidowa

Charakterystyka

Farba nawierzchniowa AL-TOP alkidowa modyfikowana stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych oraz rozcieńczalników organicznych.

Jest to wyrób o przyspieszonych czasach schnięcia w stosunku do tradycyjnych wyrobów ftalowych. Wyrób spełnia ponadto wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów.

Zastosowanie: Do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych. Zalecana szczególnie do malowania elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, kolejowym. Farbę nawierzchniową alkidową modyfikowaną nanosi się na powierzchnie wcześniej pomalowane farbą podkładową antykorozyjną firmy SiD Coating’s.

  • malowanie kontenerów
  • malowanie maszyn rolniczych
  • malowanie urządzeń, produkcyjnych
  • kosiarki, betoniarki

Dostępne kolory

według kolorystyki RAL

Dostępne Pojemności

Opakowania:  1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

 

Czas schnięcia: w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%
stopień 1 – najwyżej 1 h
stopień 3 – najwyżej 6 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 12 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki: w temp.20 ± 2 oC – 3 doby

Wydajność: Wydajność teoretyczna wynosi 9 – 12 m2 z 1 litra farby przy grubości suchej powłoki 30 μm.

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być zagruntowane farbą podkładową antykorozyjną firmy SiD Coatings

Farba ftalowa może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 40 – 50µm. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw.

Przykładowe wykorzystanie farby