biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

ANVI-CORR farba reaktywna spirytusowa

SiD Coating's > Farby spirytusowe > ANVI-CORR farba reaktywna spirytusowa

Charakterystyka

Farba ANVI-CORR– jest reaktywną farbą podkładową przeznaczoną do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych. Może być stosowana również tam, gdzie dokładne oczyszczenie jest utrudnione lub niemożliwe dzięki chemicznemu reagowaniu ze stalą i rdzą. Takie rozwiązanie powoduje długotrwałą ochronę podłoża i znalazło zastosowanie w okrętownictwie podczas remontów statków. Powłoki ANVI-CORR charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, dużą elastycznością, dobrą twardością i odpornością na uderzenia oraz inne uszkodzenia mechaniczne, działanie zmiennej temperatury oraz okresowe działanie roztworu chlorku sodowego.

Zastosowanie: Podkład zaleca się do czasowej ochrony urządzeń, konstrukcji stalowych i żeliwnych, a także do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium, duraluminium i powierzchni cynkowych w środowiskach wiejskich, miejskich i przemysłowych o średnim narażeniu korozyjnym. Na powłokę ANVI-CORR możemy nakładać wszystkie rodzaje farb jak np. olejne, ftalowe, chlorokauczukowe, poliwinylowe, akrylowe, nitro, masy bitumiczne i masy ognioodporne.

  • malowanie zbiorników olejowych lub paliwowych
  • malowanie podwozia
  • malowanie ogrodzeń
  • malowanie dachów
  • malowanie statków
  • malowanie rurociągów

Dlaczego warto wybrać ANVI-CORR?

Sprawdzona w przmyśle okrętowym

Nasze doświadczenia w branży okrętowej są ogromnym atutem, który pozwala stworzyć farby maksymalnie odporne na wodę.

Sprawdzona w chemii ciężkiej

Posiadając wieloletnie doświadczenie tworzymy farby najwyższej jakości.

Nanoszona już przy -20°C

Spirytus jest naturalnym rozpuszczalnikiem który przyspiesza czas schnięcia oraz odparowuje się 100%. Możliwość stosowania w ujemnych temperaturach -20°C do +40°C.

Zawiera folię PVB

Anvi-Corr zawiera folię PVB zwiększającą ochronę, elastyczność powłoki oraz  odporność na uszkodzenia mechaniczne. Folia PVB jest stosowana w przednich szybach samochodowych.

Reakcja chemiczna z rdzą

Możliwość aplikacji na gorzej przygotowane podłoże st 2 z normy (bezpośrednio na rdzę) – spirytus oczyszcza podłoże, natomiast specjalna żywica oraz specjalne pigmenty reagują z rdzą.

na 97% spirytusie rektyfikowanym

Spirytus nie reaguje z innym powłokami co daje możliwość stosowania na stare powłoki oraz możliwość stosowania innych powłok na ANVI-CORR takich jak poliuretany, epoksydy czy akryle.

Dostępne kolory

Czerwony tlenkowy

 

Szary

 

Czarny

 

Dostępne Pojemności

Opakowania: 0,5 l – 24 szt. / 1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Czas schnięcia: w temp. 20°C ± 2 °C i przy wilgotności względnej powietrza 65±5% stopień 1 – 30 minut stopień 6 – 24h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20°C ± 2°C, co najmniej 24 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki: w temp.20°C ± 2°C – 3 doby
Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmiana temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.

Wydajność: Wydajnośd teoretyczna wynosi 8 – 10 m2 z 1 litra farby przy grubości suchej powłoki 40 μm.

Przygotowanie powierzchni: podłoże do malowania powinno byd suche, wolne od śladów wody, tłuszczu, kurzu i innych zanieczyszczeo (stopieo czystości St 2 wg PN ISO 8501-1:1996).

Przygotowanie farby: Farbę przed malowaniem należy dokładnie wymieszad i nakładad w temperaturach od -20°C do +40°C. Podczas nakładania podkładu natryskiem w temperaturach ujemnych farbę należy podgrzad do temperatury +15°C. Wyrób można rozcieoczyd do 5% wagowych rozcieoczalnikiem ANVI-WS.

Metody nakładania: ANVI-CORR możemy nakładad pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym, natryskiem hydrodynamicznym lub zanurzeniowo.

Warunki nakładania: Powłoka podczas wysychania nie może byd narażona na działanie wody (np. deszcz). Nakładanie farby nawierzchniowej nastąpid może po pełnym wyschnięciu podkładu min po 24h. Na powłokę ANVI-CORR możemy nakładad wszystkie rodzaje farb jak np. olejne, ftalowe, chlorokauczukowe, poliwinylowe, akrylowe, nitro, masy bitumiczne i masy ognioodporne.

Przykładowe wykorzystanie farby