Pierwsze w tym roku spotkanie Śląskiego Klastra Nano, odbyło się 29 lutego w Willi Goldsteinów  w Katowicach. Celem spotkania było opracowanie zagadnień, które zawarte zostaną w oficjalnym piśmie do Ministerstwa Gospodarki odnośnie sytuacji sektora nano, rekomendacji Klastra i propozycji działań.

Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostały nowe firmy, które dołączyły do Klastra w przeciągu ostatnich miesięcy: Advanced Graphene Products, Dynamic, SiD Coatings, Technicqll.

Podobne wpisy