Rozcieńczalniki

ANVI-WS rozcieńczalnik spirytusowy

anvi ws - ANVI-WS rozcieńczalnik spirytusowy

Charakterystyka

Rozcieńczalnik EP-WS do wyrobów epoksydowych jest mieszaniną estru kwasu octowego, heksonu i węglowodoru aromatycznego. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmętnień. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu..

Kup teraz na allegro

Do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne, eksploatowanych w środowisku przemysłowym, miejskim, nadmorskim i agresywnym chemicznie. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, górniczym, petrochemii oraz w budownictwie przemysłowym.

Dostępne kolory:

Bezbarwny

Dostępne pojemności:

2pojemnosci - ANVI-WS rozcieńczalnik spirytusowy

Czas schnięcia: w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%
stopień 1 – najwyżej 3 h
stopień 3 – najwyżej 8 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 24 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki: w temp.20 ± 2 oC – 7 dni

Wydajność: Przy jednokrotnym malowaniu około 8 m2 z 1 litra

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone przy pomocy rozpuszczalników organicznych takich jak ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokęlakierową należy zmatowić np.: przez piaskowanie, usunąć odpryskii złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogąceograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić.Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopniaSA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 orazPN-EN ISO 8504-2.

Emalię poliuretanową może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź hydrodynamicznego. Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho powyżej 60 μm.

Przed użyciem każdy składnik dokładnie wymieszać i połączyć ze sobą w proporcji: 4 części objętościowe składnika I i 1 część objętościową składnika II. Następnie całość wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Zaleca się pozostawić mieszaninę na ok. 15 min. w celu wstępnego przereagowania, po czym przystąpić do malowania. Jednorazowo przygotować taką ilość, która może być zużyta w ciągu 3 godzin. Po tym okresie wyrób gęstnieje i nie nadaje się do stosowania.