Korozja jest globalnym problemem, który nieustannie poddawany jest badaniom. Zjawisko to może mieć różne formy, a także zróżnicowane przyczyny. Na ryzyko wystąpienia korozji może wpływać bardzo wiele czynników, głównie związanych ze środowiskiem, w jakim znajduje się dany obiekt, konstrukcja czy maszyna. Jednym z silniej oddziałowujących czynników jest woda, a w szczególności słona woda. Problem korozji i zniszczeń jakie powoduje jest niezwykle poważny. W 2001 roku Federalna Administracja Autostrad ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Południowej oraz organizacje w wielu krajach na całym świecie przygotowały raporty dotyczące kosztów korozji. W wyniku tych badań, ustalono, że ogólnoświatowy przybliżony bezpośredni koszt korozji przekracza 1,8 bilionów dolarów. Powszechność zjawiska korozji, mnogość czynników, a także złożoność sprawiają, że trudno w zupełności powstrzymać czy wyeliminować to zjawisko. Jednak dzięki odpowiednim działaniom konserwacyjnym i profilaktycznym, a także dzięki użyciu innowacyjnych preparatów możliwe jest zmniejszenie rozmiaru tego zjawiska. Oczywiście zminimalizowanie ryzyka wystąpienia korozji oznacza także mniejsze koszty związane z awariami skorodowanych elementów, koniecznością ich wymiany czy przestojów produkcyjnych.

W SiD Coating’s bardzo dobrze rozumiemy konieczność przeciwdziałania korozji i mamy pełną świadomość niebezpieczeństw związanych z korozją. W szczególności na korozję i jej skutki narażona jest branża okrętowa – zarówno statki, okręty, jak i infrastruktura portowa i obiekty na morzu. Stały kontakt ze słoną wodą znacznie przyspiesza korozję. Dlatego opracowaliśmy innowacyjną farbę przeznaczoną przede wszystkim dla przemysłu okrętowego, którą pragniemy dziś przedstawić – jej zastosowanie i wyjątkowe właściwości.

Dobór farby dla przemysłu morskiego do klasy korozyjności

Jednym z działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia korozją, jest ustanowienie klas korozyjności. Klasy korozyjności nie określają podatności materiałów na uleganie korozji, jak jest to często błędnie rozumiane, a określa wpływ środowiska na stopień i intensywność korozyjności. Na klasę korozyjności wpływ ma wiele czynników, m.in. wilgotność powietrza, kontakt z wodą, zasolenie wody, zanieczyszczenia atmosferyczne, substancje chemiczne. Klasy korozyjności określane są głownie dla stali oraz dla blach aluminiowych. Przed wyborem farby do metalu, warto zapoznać się z klasami korozyjności, aby preparat był odpowiedni do warunków, na które będzie narażona powłoka. W przypadku przemysłu morskiego jest to klasa C5-M, będąc najwyższą klasą korozyjności. W związku z silnym narażeniem powierzchni na działanie korozji, niezbędne jest zastosowanie specjalistycznej farby, która będzie stanowić szczelną i trwałą ochronę, nawet długotrwale wystawioną na działanie o silnym działaniu negatywnych czynników zewnętrznych.

Farba spirytusowa stworzona z myślą o przemyśle morskim

Z myślą o przemyśle okrętowym, morskim stworzyliśmy farbę spirytusową Anvi-Corr o innowacyjnej formule. Farba ta przeznaczona jest do zabezpieczania przed korozją powierzchni stalowych, narażonych na długotrwałą ekspozycję na wodę o wysokim zasoleniu, środowisko agresywne, a także intensywną eksploatację.

Farba spirytusowa Anvi-Corr zawiera składniki, które sprawiają, że jest produktem idealnie sprawdzającym się jako warstwa podkładowa do zabezpieczenia stali. W farbie zastosowany został 97% spirytus rektyfikowany, który nie wchodzi w reakcję z innymi powłokami. To umożliwia zastosowanie farby spirytusowej nawet na stare powłoki, bez obaw o przyczepność czy wystąpienie pęcherzy lub odprysków. Spirytus rektyfikowany zastosowany w farbie okrętowej umożliwia także zastosowanie na wierzch większości farb, m.in. poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe i inne. Taka właściwość farby znacznie ułatwia jej zastosowanie, szczególnie w przypadku trudnodostępnych miejsc, a także umożliwia stworzenie trwałej powłoki, składającej się z kilku warstw.

Innowacją w farbie Anvi-Corr jest dodatek folii PVB. Folia ta wykorzystywana jest między innymi w szybach samochodowych. Zastosowanie folii PVB zwiększyło elastyczność powłoki wykonanej za pomocą tej farby. W praktyce oznacza to zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Trwałość powłoki przekłada się na trwałość ochrony, jaką daje farba. Jeżeli zmniejszymy ryzyko uszkodzenia powłoki ochronnej, to zmniejszymy również ryzyko powstania korozji w miejscu przerwania tejże powłoki.

Farba spirytusowa nadaje się także do malowania bezpośrednio na rdzę (wystarczy tylko oczyścić powierzchnię z luźnych fragmentów rdzy). Zawdzięcza to specjalistycznej formule, w której użyte zostały odpowiednie pigmenty i żywica, powodujące dobre związanie się z podłożem zajętym rdzą. Dodatkowo, spirytus będący w składzie farby oczyszcza ewentualne zabrudzenia w ogniskach rdzy i zwiększa przyczepność farby. Powoduje on także szybsze wysychanie powierzchni, nawet przy bardzo niskich temperaturach. Właśnie dlatego farba spirytusowa doskonale sprawdzi się w przemyśle morskim i innych gałęziach przemysłu, gdzie liczy się niezawodne działanie oraz szybka i sprawna aplikacja.

Czy farba spirytusowa sprawdzi się tylko w przemyśle morskim?

Rozwiązania zastosowane w farbie spirytusowej mają na celu sprostać trudny warunkom morskim i agresywnemu środowisku. Jednak farba ta może być z powodzeniem stosowana w innych branżach. To doskonała metoda zabezpieczenie metalu przed korozją i działaniem czynników zewnętrznych, chroniąca przed zniszczeniem i degradacją stalowych obiektów. Farbę spirytusową można wykorzystywać do malowania infrastruktury związanej z transportem, m.in. metalowych kontenerów, które silnie narażone są na działanie czynników atmosferycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat farb spirytusowych? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami!

Tel: + 48 512 507 973

e-mail: biuro@sidcoatings.pl

Podobne wpisy