Spektrochem

Spektrochem ośrodek badawczo-rozwojowy farb, klejów i polimerów naszym partnerem rozwojowym. Laboratorium Spektrochemu wypełnia lukę, jaka powstała na rynku farb, lakierów i tynków w okresie ostatnich lat. Luka ta obejmuje przestrzeń pomiędzy informacjami dostarczanymi przez producentów surowców (rekomendacje, receptury ramowe, laboratoria dystrybutorów, itp.), a prawidłowym zastosowaniem surowców na produkcji celem otrzymania wyrobów o optymalnej jakości i cenie, dodatkowo powtarzalnych i stabilnych w czasie przechowywania i trwałości powłok w czasie eksploatacji.

Podobne wpisy