biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

EP-WS rozcieńczalnik epoksydowy

SiD Coating's > Rozcieńczalniki > EP-WS rozcieńczalnik epoksydowy

Charakterystyka

Rozcieńczalnik EP-WS do wyrobów epoksydowych jest mieszaniną estru kwasu octowego, heksonu i węglowodoru aromatycznego. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zanieczyszczeń mechanicznych, wody, zawiesin i zmętnień. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu..

Zastosowanie: Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych służy do rozcieńczania wyrobów opartych na żywicach epoksydowych, mycia pędzli, pistoletów natryskowych i innego sprzętu używanego podczas prac malarskich..

Dostępne kolory

bezbarwny

Dostępne Pojemności

wygląd: klarowna, jednorodna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych

obecność wody: brak

gęstość w temperaturze 20 °C, [g/cm3]: 0,83 – 0,88

początek destylacji, [°C], co najmniej: 110

95% produktu powinno przedestylować w temperaturze, [°C], najwyżej: 140

lotność w stosunku do eteru etylowego, najwyżej: 45

barwa według skali jodowej, najwyżej: 5

temperatura zapłonu, [°C], co najmniej: 23

okres gwarancji od daty produkcji, [ miesięcy]: 36

Warunki BHP i ppoż : ze względu na lotne i palne składniki, zawarte w wyrobie, należy przestrzegać zasad i przepisów BHP i ppoż zawartych w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.

Przechowywanie, transport: Temperatura 5°C-30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.