biuro@sidcoatings.pl
+ 48 32 748 30 32

AL-CORR Podkład alkidowy

SiD Coating's > Farby Alkidowe > AL-CORR Podkład alkidowy

Charakterystyka

Farba podkładowa AL-CORR alkidowa stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych oraz rozcieńczalników organicznych.

Zastosowanie: Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, kolejowym, górniczym.

  • malowanie kontenerów
  • malowanie maszyn rolniczych
  • malowanie urządzeń, produkcyjnych
  • kosiarki, betoniarki

Dostępne kolory

Czerwony tlenkowy

Szary

Czarny

Dostępne Pojemności

Opakowania:  1l – 12 szt. /
pozostałe pojemności już od 1szt.

Czas schnięcia: w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65±5%stopień 1 – najwyżej 1 h stopień 3 – najwyżej 3 h

Czas do nakładania kolejnej warstwy: w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 6 h

Czas pełnego utwardzenia powłoki: w temp.20 ± 2 oC – 3 doby

Wydajność: Przy jednokrotnym malowaniu 9 -12 m2 z 1 litra

Podłoże: powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać
w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone w wyniku zastosowania rozpuszczalników organicznych. Do tego celu odpowiedni jest ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokę lakierową należy zmatowić np.: przez piaskowanie, usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić. Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopnia SA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 oraz PN-EN ISO 8504-2.

AL-CORR może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź hydrodynamicznego. Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni farbą podkładową. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 60 – 80 mm.

Przykładowe wykorzystanie farby