TERMFARB 400

CharakterystykaTERM-farb

Farba TERMFARB silikonowa jest zawiesiną pigmentów nieorganicznych
i wypełniaczy w roztworze żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Jest to wyrób termoutwardzalny.

Dostępne kolory

czarny

Zastosowanie

Wyrób przeznaczony jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie temperatury do 400°C. Wyrób szczególnie przydatny jest do malowania i konserwacji układów wydechowych wszelkiego rodzaju  pojazdów mechanicznych, a także pieców, grzejników i innych elementów grzejnych.

Sposób stosowania

Podłoże: powierzchnie przeznaczone do malowania winne być uprzednio oczyszczone z zanieczyszczeń i w razie potrzeby otłuszczone poprzez przemycie rozcieńczalnikiem. Metody nakładania: Farba silikonowa termoodporna  może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym. Przygotowanie farby : przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć. Rozcieńczalnik : do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania produkcji SiD Coating`s

Dostępne pojemności

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Farba termoodporna TERMFARBczarny1,0litr
Farba termoodporna TERMFARBczarny5,0litr
Farba termoodporna TERMFARBczarny10,0litr
Farba termoodporna TERMFARBczarny20,0litr

 


pobierz Karta-techniczna-Anvi-corr