biuro@sidcoatings.pl
+ 48 512 507 973

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 21.06.2018r.

Firma SidCoatings poszukuje z zleceniobiorcy do wynajmu sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0243/16 „Opracowanie bazującej na nano- i mikrocząsteczkach cynku powłoki o zwiększonej twardości i odporności na zużycie i korozję, umożliwiającej poprawę procesów spawalniczych, zgrzewnych i malarskich”. Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pobierz Dokument