TERMFARB 500

CharakterystykaTERM-farb

Farba silikonowa aluminiowa jest zawiesiną pyłu aluminiowego w roztworze żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych. Jest to wyrób termoutwardzalny.

Dostępne kolory

czarny

Zastosowanie

Termal 500°C przeznaczony jest do ochronno – dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie temperatury do 500°C. Wyrób szczególnie przydatny jest do malowania i konserwacji układów wydechowych wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych, a także pieców, grzejników i innych elementów grzejnych

Sposób stosowania

Podłoże: Powierzchnie przeznaczone do malowania winne być uprzednio oczyszczone z zanieczyszczeń i w razie potrzeby otłuszczone poprzez przemycie rozcieńczalnikiem.
Metody nakładania: Farba silikonowa termoodporna może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.

Dostępne pojemności

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Farba termoodporna TERMFARBsrebrzysta1,0litr
Farba termoodporna TERMFARBsrebrzysta5,0litr
Farba termoodporna TERMFARBsrebrzysta10,0litr
Farba termoodporna TERMFARBsrebrzysta20,0litr

 


pobierz Karta-techniczna-Anvi-corr