UT-POLI utwardzacz poliuretanowy

Charakterystyka

White plastic jerry can isolated on a white background

Składnik II – Utwardzacz izocyjanianowy alifatyczny do wyrobów poliuretanowych jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w octanie butylu i lub w ksylenie.

Przeznaczenie

Utwardzacz  stosuje się łącznie ze składnikiem I – emalią poliuretanową produkcji „SiD Coatings”. W celu utworzenia powłoki lakierowej poliuretanowej składniki emalii I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 80%  Składnik II – 20% bezpośrednio przed malowaniem.

 

Dostępne pojemności 

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Utwardzacz UT-POLIbezbarwny1,0litr
Utwardzacz UT-POLIbezbarwny5,0litr
Utwardzacz UT-POLIbezbarwny10,0litr
Utwardzacz UT-POLIbezbarwny20,0litr

 


pobierz       Karta-techniczna-Anvi-corr