GR-AL gruntoemalia alkidowa

Charakterystyka GR-al

GRUNTOEMALIA FTALOWA MODYFIKOWANA GR-AL jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej modyfikowanej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych i sykatyw. Charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, najwyższym stopniem krycia oraz właściwościami antykorozyjnymi.

Dostępne kolory 

Według kolorystyki ral

Sposób stosowania

Podłoże: Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać  w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie  lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Metody nakładania: GRUNTOEMALIA FTALOWA MODYFIKOWANA GR-AL może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 40 – 50mm. Zaleca się nakładanie 2 warstw.

Dostępne pojemności 

Nazwa produktyKolorPoj.J.M
Gruntoemalia alkidowa GR-ALwedług kolorystyki ral 1,0litr
Gruntoemalia alkidowa GR-ALwedług kolorystyki ral 5,0litr
Gruntoemalia alkidowa GR-ALwedług kolorystyki ral 10,0litr
Gruntoemalia alkidowa GR-ALwedług kolorystyki ral 20,0litr

 


karta charakterystyki Karta-techniczna-Anvi-corr