GR-EP gruntoemalia epoksydowa

Charakterystyka      GR-ep

Gruntoemalia epoksydowa GR-EP jest wyrobem dwuskładnikowym, wysychającym na powietrzu, mogącym stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.

Składnik I  – gruntoemalia stanowi zawiesinę pigmentów
i wypełniaczy w roztworze żywic epoksydowych w węglowodorach aromatycznych i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych oraz pigmentów inertnych.

Składnik II – utwardzacz poliaminoamidowy, niskoreaktywny, stosowany do utwardzania żywic epoksydowych w temperaturze pokojowej.

W celu utworzenia powłoki lakierowej epoksydowej składniki farby  I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 80%  Składnik II – 20% bezpośrednio przed malowaniem  (patrz przygotowanie farby).

Uzyskana w ten sposób gruntoemalia tworzy ochronną powłokę lakierową charakteryzującą się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, twardością i wytrzymałością na działanie czynników mechanicznych, odpornością na działanie wody, mediów chemicznych oraz czynników atmosferycznych.

Dostępne kolory

według kolorystyki ral

Zastosowanie  

Do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne oraz powierzchni betonowych, eksploatowanych w środowisku przemysłowym, miejskim, nadmorskim i agresywnym chemicznie. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, górniczym, petrochemii oraz w budownictwie przemysłowym.

Sposób stosowania 

  • podłoże: Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być

oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać
w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie
lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone przy pomocy rozpuszczalników organicznych takich jak ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokę lakierową należy zmatowić np.: przez piaskowanie, usunąć odpryski
i złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić. Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopnia
SA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 oraz
PN-EN ISO 8504-2.

Beton powinien być czysty, suchy (max. 4% wilgotności), po minimum 28 dniach sezonowania.

 

  • metody nakładania: GR-EP może być nakładany pędzlem lub metodą natrysku

hydrodynamicznego.

Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho minimum 80 mm.

Dostępne pojemności 

Nazwa produktyKolorPoj.J.M
Gruntoemalia epoksydowa GR-EP według kolorystyki ral 1,0litr
Gruntoemalia epoksydowa GR-EP według kolorystyki ral 5,0litr
Gruntoemalia epoksydowa GR-EP według kolorystyki ral 10,0litr
Gruntoemalia epoksydowa GR-EP według kolorystyki ral 20,0litr

 


Karta-techniczna-Anvi-corr