EP-CORR podkład epoksydowy

Charakterystyka EP-corr

Farba EP-CORR  jest wyrobem dwuskładnikowym, wysychającym na powietrzu, mogącym stanowić samodzielne zabezpieczenie podłoża, jak również być częścią systemu powłokowego.

            Składnik I  – farba stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy
w roztworze żywic epoksydowych w węglowodorach aromatycznych
i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych oraz pigmentów płatkowych.

Składnik II – UT-EP utwardzacz  poliaminoamidowy, niskoreaktywny, stosowany do utwardzania żywic epoksydowych w temperaturze pokojowej.

                                          W celu utworzenia powłoki lakierowej epoksydowej składniki farby
I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 4 części  Składnik II – 1 część bezpośrednio przed malowaniem  (patrz przygotowanie farby).

Uzyskana w ten sposób farba tworzy ochronną powłokę lakierową charakteryzującą się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, twardością i wytrzymałością na niszczące działanie czynników mechanicznych oraz chemicznych.

Dostępne kolory 

według kolorystyki ral

Zastosowanie 

Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne oraz powierzchni betonowych, eksploatowanych w środowisku przemysłowym, miejskim, nadmorskim i agresywnym chemicznie. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, górniczym, petrochemii oraz w budownictwie przemysłowym jak również w obiektach użyteczności publicznej.

Sposób stosowania 

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać
w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie
lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone  przy pomocy rozpuszczalników organicznych takich jak ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokę lakierową należy zmatowić np.: przez piaskowanie, usunąć odpryski
i złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić. Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopnia  SA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 oraz
PN-EN ISO 8504-2. Beton powinien być czysty, suchy (max. 4% wilgotności), po minimum 28 dniach sezonowania. Metody nakładania: farba EP-CORR może być nakładana pędzlem lub metodą natrysku hydrodynamicznego. Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni farbą podkładową. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho minimum 80 mm.

Dostępne pojemności

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Farba podkładowa epoksydowa EP-CORRwedług kolorystyki ral 1,0litr
Farba podkładowa epoksydowa EP-CORRwedług kolorystyki ral 5,0litr
Farba podkładowa epoksydowa EP-CORRwedług kolorystyki ral 10,0litr
Farba podkładowa epoksydowa EP-CORRwedług kolorystyki ral 20,0litr

 


Farba podkładowa epoksydowa 

karta charakterystyki   Karta-techniczna-Anvi-corr
 


Utwardzacz do farby podkładowej epoksydowej 

karta charakterystyki Karta-techniczna-Anvi-corr