AL-CORR podkład alkidowy

AL-corr

Charakterystyka 

Farba podkładowa AL-CORR alkidowa stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy alkidowej
z dodatkiem środków pomocniczych oraz rozcieńczalników organicznych.

Dostępne kolory 

12463937_956687241079427_139919221_n

Zastosowanie 

Do gruntowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych narażonych na czynniki korozyjne. Zalecana szczególnie do zabezpieczania antykorozyjnego elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, kolejowym, górniczym.

Sposób stosowania 

Podłoże: powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone mechanicznie z nalotów korozyjnych. Można to uzyskać
w szczególności poprzez pneumatyczną obróbkę strumieniowo – ścierną na sucho, czyli poprzez tak zwane piaskowanie
lub wykorzystując inne metody pozwalające na odpowiednie przygotowanie podłoża. Następnie z oczyszczonych powierzchni należy usunąć pył, kurz oraz zanieczyszczenia mechaniczne. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być odtłuszczone w wyniku zastosowania rozpuszczalników organicznych. Do tego celu odpowiedni jest ksylen lub benzyna ekstrakcyjna. W przypadku renowacji starych powierzchni powłokę lakierową należy zmatowić
np.: przez piaskowanie, usunąć odpryski i złuszczenia starej powłoki oraz usunąć inne zanieczyszczenia mogące ograniczyć przyczepność farby, po czym odpylić i odtłuścić. Przygotowanie powierzchni powinno umożliwić uzyskanie stopnia SA 21/2 określonego w normach PN-EN ISO 8504-1 oraz PN-EN ISO 8504-2. Metody nakładania: AL-CORR może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź  hydrodynamicznego. Zalecane jest dwukrotne malowanie przygotowanej powierzchni farbą podkładową. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 60 – 80 mm.

Dostępne pojemności

Nazwa produktyKolorPoj.J.M
Farba podkładowa alkidowa AL-CORRCzerwony tlenkowy/szary/czarny1,0litr
Farba podkładowa alkidowa AL-CORRCzerwony tlenkowy/szary/czarny5,0litr
Farba podkładowa alkidowa AL-CORRCzerwony tlenkowy/szary/czarny10,0litr
Farba podkładowa alkidowa AL-CORRCzerwony tlenkowy/szary/czarny20,0litr

 


karta charakterystyki               Karta-techniczna-Anvi-corr