ALKID-TOP nawierzchnia alkidowa

Charakterystyka

AL-top

Farba nawierzchniowa ALKID-TOP alkidowa modyfikowana stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze modyfikowanej żywicy alkidowej z dodatkiem środków pomocniczych oraz rozcieńczalników organicznych. Jest to wyrób o przyspieszonych czasach schnięcia
w stosunku do tradycyjnych wyrobów ftalowych. Wyrób spełnia ponadto wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów.

Dostępne kolory 

według kolorystyki ral

Zastosowanie:

Do malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych. Zalecana szczególnie do malowania elementów i urządzeń eksploatowanych w przemyśle chemicznym, hutniczym, kolejowym. Farbę nawierzchniową alkidową modyfikowaną nanosi się na powierzchnie wcześniej pomalowane farbą podkładową antykorozyjną firmy SiD Coating’s.

Sposób stosowania 

Powierzchnie metalowe przeznaczone do malowania powinny być zagruntowane farbą podkładową antykorozyjną firmy SiD Coating’s. Metody nakładania: Farba ftalowa może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym. Przy jednokrotnym malowaniu, bez rozcieńczania, uzyskuje się grubość warstwy na sucho około 40 – 50mm. Zaleca się nakładanie 1-2 warstw.

Dostępne pojemności 

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Farba nawierzchniowa alkidowa ALKID-TOPwedług kolorystyki ral 1,0litr
Farba nawierzchniowa alkidowa ALKID-TOPwedług kolorystyki ral 5,0litr
Farba nawierzchniowa alkidowa ALKID-TOPwedług kolorystyki ral 10,0litr
Farba nawierzchniowa alkidowa ALKID-TOPwedług kolorystyki ral 20,0litr

 


karta charakterystyki                     Karta-techniczna-Anvi-corr