POLI-TOP nawierzchnia poliuretanowa

CharakterystykaPOLI-top

Emalia poliuretanowa renowacyjna POLI-TOP  jest wyrobem dwuskładnikowym, wysychającym na powietrzu.

Składnik I  – emalia stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy
w roztworze spoiw organicznych w węglowodorach aromatycznych
i alifatycznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Składnik II – UT-POLI  utwardzacz jest roztworem alifatycznego poliizocyjanianu w rozpuszczalnikach organicznych. W celu utworzenia powłoki lakierowej poliuretanowej składniki emalii I i II miesza się w odpowiednich proporcjach objętościowych:

Składnik I – 80%  Składnik II – 20% bezpośrednio przed malowaniem  (patrz przygotowanie emalii). Uzyskana w ten sposób emalia tworzy dekoracyjno – ochronną powłokę lakierową charakteryzującą się bardzo dużym połyskiem, gładkością, twardością, dobrym kryciem oraz odpornością na zarysowania, działanie wilgoci, olejów, smarów, oparów rozpuszczalników, paliw płynnych i czynników atmosferycznych.

Dostępne kolory

według kolorystyki ral

Zastosowanie 

Emalia poliuretanowa renowacyjna przeznaczona jest do renowacji pojazdów, malowania nawierzchniowego wszelkich konstrukcji stalowych, przemysłowych, zbiorników na oleje, paliwa płynne i chemikalia.

Sposób stosowania

podłoże: Emalię nanosi się na przeszlifowane i oczyszczone powierzchnie uprzednio zagruntowane podkładem antykorozyjnym alkidowym  lub gruntem epoksydowym produkcji „SiD Coating’s”. Stare powłoki lakierowe powinny być zmatowione, czyste, suche i pozbawione oleju oraz innych zanieczyszczeń.

UWAGA: Nie wolno nakładać emalii na wilgotne podłoże, gdyż następuje znaczne przedłużenie czasu utwardzania powłoki,
a w skrajnym przypadku może nie utwardzić się z powodu związania utwardzacza przez wodę! 
Podłoża mineralne (np. tynk i beton): malować bezpośrednio (tynk i beton po całkowitym utwardzeniu). Metody nakładania: Emalia poliuretanowa może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź  hydrodynamicznego.

Dostępne pojemności 

Nazwa produktyKolorPoj.J.M.
Farba nawierzchniowa poliuretanowa POLI-TOPwedług kolorystyki ral 1,0litr
Farba nawierzchniowa poliuretanowa POLI-TOPwedług kolorystyki ral 5,0litr
Farba nawierzchniowa poliuretanowa POLI-TOPwedług kolorystyki ral 10,0litr
Farba nawierzchniowa poliuretanowa POLI-TOPwedług kolorystyki ral 20,0litr

 


Farba nawierzchniowa poliuretanowa POLI-TOP

karta charakterystyki Karta-techniczna-Anvi-corr
 


Utwardzacz do farby nawierzchniowej poliuretanowej UT-POLI 

karta charakterystykiKarta-techniczna-Anvi-corr