Jesteśmy polskim producentem farb antykorozyjnych

Zobacz naszą pełną ofertęProjekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zobacz szczegółowe informacje o projekcie.